Senzorové informačné terminály vydávanie a splácanie úverov

Spoločnosť «KREDITMAT» sa zaoberá výrobou a predajom platobných terminálov s dodávkou po celej Európe. Platobné terminály našej výroby sú pohodlným prostriedkom pre získanie úveru a jeho nasledovného splácania.

2 roky praxe

Naša spoločnosť sa zaoberá výrobou platobných terminálov viac ako 2 roky. Máme veľmi dobré skúsenosti v automatizácii vydávania a splácania úverov. Poskytujeme moderný softvér pre efektívne fungovanie úverovej spoločnosti.

 

Skúsení návrhári

Je príjemné konštatovať, že naša spoločnosť poskytuje zariadenia vysokej kvality a taktiež komplexné konzultačne služby vo všetkých technických a právnických otázkach.

Dodávka po celej Európe

Zabezpečujeme dodávky terminálov pre každý štát Európskej únie.

Úverové terminály (úverové automaty)


Naša spoločnosť sústavne obnovuje ponuku senzorových terminálov a doplňuje katalóg novou produkciou. Vlastná výroba a skupina vysoko kvalifikovaných odborníkov-vývojárov umožňuje našej spoločnosti nie len udržiavať krok s dobou, ale niekedy isť oveľa väčším tempom dopredu. Napríklad, máme v ponuke úverové terminály, ktoré sa iba teraz dostavajú na trh.


Úverový automat - je terminál s dotykovým displejom, je určený na vydávanie malých úverov v priebehu krátkej doby (asi 10 minút) bez akéhokoľvek priameho kontaktu s pracovníkmi banky. Vzhľadom k tomu, že terminály na poskytovanie úverov sú umiestnené vonku na ulici a tiež na verejných miestach (napríklad v nákupných centrách), tento spôsob poskytovania úverov šetrí čas, ako žiadateľov o úver tak aj bankovej inštitúcii. Vďaka tejto technológii poskytovania bankových úverov banková inštitúcia ponúka možnosť poskytovania služieb počas 24 hodín, sedem dní v týždni, a tiež zvyšovať zisk, bez vzniku nákladov na zamestnanecké mzdy. Okrem toho banková inštitúcia s pomocou úverových terminálov, ktoré sú umiestnené na verejných miestach, má ďalšiu možnosť prilákať nových zákazníkov, ktorí doteraz nevyužívali jej služby. Bankový klient dostáva možnosť získania potrebnej finančnej čiastky vo vyhovujúcom pre neho momente a vybavovanie úveru alebo pôžičky trvá rekordne krátky čas. Úverový terminál je taktiež určený na vrátenie požičanej sumy.


Úverové automaty (terminály) majú vybavenie s najvyšším stupňom ochrany proti útokom. Sú vybavené webovou kamerou pre identifikáciu zákazníka, tlačiarňou pre vytlačenie úverovej zmluvy a splátkového kalendára, skenerom na skenovanie dokladov totožnosti a zmluvy o poskytnutí úveru, podpísanou zákazníkom, senzormi na otvorenie dverí, bezpečnostným krytom odolným voči poškodeniu vandalmi a zámkami (uzávermi).


Taktiež s pomocou úverových terminálov je možne vykonávať úhradu kúpy rôznych tovarov a služieb poskytnutých za úverové prostriedky. Jednoduchosť a pohodlnosť použitia zariadení je zrejmá: klient nemusí ísť do banky, vystávať v dlhých radoch a vyplňovať veľké množstvo potrebných tlačív.


Naša spoločnosť vyrába a predáva úverové terminály, vykonáva konzultačne služby pre zákazníkov, dodáva a montuje zariadenia, a tiež na základe individuálnej objednávky vykonáva inštaláciu softvéru.