Úverový systém on-line

 • Náš program je navrhnutý tak, aby maximálne automatizoval poskytovanie úverov (úvery, pôžičky), komerčné úvery, je ideálny pre krátkodobé pôžičky a mikro-úvery.

   

  Vypracovanie systému sa koná za účasti úverových inštitúcií na Slovensku, v Českej republike, v Ruskej federácii a na Ukrajine.

   

  Program nevyžaduje prítomnosti 1C, a preto je pripravený na okamžité použitie v on-line prevádzke.

   

  Hlavné funkcie nášho systému:


  1. Registrácia pôžičiek;
  2. Vyhľadávanie, filtrovanie, triedenie pôžičiek podľa rôznych parametrov;
  3. Rozpočet splátkových kalendárov, anuitným alebo diferencovaným spôsobom;
  4. Rozpočet splátkového kalendára v mesačných, týždenných alebo ľubovoľných intervaloch s konkrétnymi dátami vrátenia úveru;
  5. Doručovanie sms a e-mailov;
  6. Podpora MS Office, OpenOffice (podľa vášho výberu);
  7. Predĺženie platnosti úveru;
  8. Zmrazenie úveru;
  9. Fotografovanie klientov webovou kamerou, skladovanie a evidencia fotografií klientov;
  10. Tlač dokumentov - zmluvy o pôžičke, splátkového kalendára, dokladu o zaplatení a tlačenie ľubovoľného dokumentu;
  11. Unikátny systém účtovania žiadostí podľa stavu vybavovania:
   • nová;
   • schválená;
   • odmietnutá;
   • úver je vybavený;
  12. Unikátny systém účtovania úveru podľa stavu vybavovania:

   • úver je otvorený;
   • úver je otvorený (bežné omeškanie);
   • úver je otvorený (bol v omeškaní);
   • úver je uzavretý;
   • úver je uzavretý (bol v omeškaní);
   • úver je zrušený;
  13. Automatická kontrola omeškania úhrady splátok;

  14. Automatická kontrola nutnosti prepočítavania splátkového kalendára;

  15. Spravovanie úverovej histórie zákazníkov, história hodnotenia zákazníkov;

  16. Spravovanie pokladní, prepočet pokladní;

  17. Vyhotovenie diagramu finančných tokov s presnosťou do týždňa, vrátane toho, kedy a v akej výške sú naplánovanie príjmy;

  18. Zálohovanie bázy údajov na iný nosič alebo na nosič, ktorý je určený po predvoľbe;

  19. Vyhradenie používateľských práv;

  20. Kontrola činnosti používateľov - úverových inšpektorov, zaznamenávanie všetkých činností do zošita;
  21. Unikátny systém vytvorenia čísla zmluvy o úver, ktorý umožňuje šifrovanie poriadkového čísla úveru;
  22. Automatické vypracovanie správy pre účtovníkov mikro-úverovej inštitúcie
  23. Overenie zmluvy digitálnym (elektronickým) podpisom
  24. Webová stránka úverovej inštitúcie
   

  Špeciálne pre vašu spoločnosť, softvérový produkt môže byť doplnený príslušným modulom.

   

  Spolu so softvérom, naša spoločnosť ponúka na vytvorenie webovej stránky pre úverové inštitúcie.

   

  Vaše žiadosti na získanie tohto produktu vybavujeme už teraz.