Úverový automat V1

Tento terminál je určený na príjem žiadosti o pôžičky, vyplatenie pôžičky a preberanie finančných prostriedkov pre splácanie úverov. Pri vybavovaní úveru je potrebné podpísať zmluvu o úver - jedna kópia bude uložená v termináli, druhý kópia zostáva klientovi.

Algoritmus prevádzky terminálu - klient zvolí požadovanú funkciu („Vytvoriť žiadosť", „Vojsť do osobného kabinetu", „Uhradiť").

Pri vybavovaní žiadosti o úver klient:

 • - zadá svoje telefónne číslo,
 • - určí výšku úveru,
 • - spraví svoju fotografiu s pomocou zabudovanej kamery,
 • - oskenuje doklad totožnosti a vlastnoručným podpisom vyjadri svoj súhlas so zmluvnými podmienkami a tiež so spracovaním osobných údajov.

Všetky tieto údaje postupujú na spracovanie operátorovi. V prípade potreby operátor upresňuje poskytnuté informácie po telefóne a prijíma rozhodnutie o úvere.

V prípade kladnej odpovede klient obdrží bezpečnostné heslo a získa povolenie na vstup do osobného kabinetu, v ktorom vytlačí úverovú zmluvu a nasledovné túto zmluvu podpíše. Ďalej klient oskenuje vlastnoručné podpísanú zmluvu o úver, ktorá zostáva v osobitnom priestore terminálu. Operátor dostane oskenovanú a podpísanú zmluvu o úver, overí podpis a potvrdí schválenie úveru. Ďalej klient obdrží špeciálny kód na získanie hotovosti.

Taktiež v tomto zariadení klienti bankovej inštitúcie môžu vkladať prostriedky, ktoré sú určene na splácanie pôžičiek.


Funkčné možnosti:

 • - Podanie žiadosti o poskytnutí úveru;
 • - Tlač úverovej zmluvy;
 • - Skenovanie zmluvy o úver;
 • - Získanie úveru;
 • - Splácanie úveru;
 • - Tlač splátkového kalendára.
 • - Možnosť poslať ďalšie skeny dokumenty;
 • - Сhange návrate;
 • - Skenovanie a rozpoznávanie pása;
 • - Autorizácia na základe cestovného pasu alebo čísla mobilného telefónu;
 • - Rôzne podmienky a úverové lehoty pre registrovaných aj neregistrovaných zákazníkov.

 

Pozor! Pri objednávke terminálový Softvér pre úverové terminály zadarmo.

 

Softvér pre terminál
Obalka
Acceptor hotovosti
Dispenser hotovosti
Dotykový panel screen
Druhá monitora (reklama)
Systémová jednotka
Passport skener
Mincovník
Dispenser mincí
Laserová tlačiareň
UPS
Termálne tlačiareň
3G modem
Otvorenie senzory
Web kamera na prednej strane

Prezentujeme Vám nový terminál pre poskytovanie úverov


Na základe nových trendov bankového trhu naši odborníci vyvinuli nové riešenie, ktoré umožňuje poskytovanie úverov a pôžičiek na diaľku s využitím samoobslužného terminálu. Zvláštnosťou tohto produktu – je vykonávanie maximálneho počtu transakcií na diaľku, bez účasti zamestnancov bankovej inštitúcie vo vybavovaní a poskytovaní úverov. Teraz klient nemusí čakať v dlhých radoch a zbierať veľké množstvo potrebných dokumentov. S pomocou nášho terminálu je možné získať nie len úver, ale aj kreditnú kartu.


Postup pri poskytovaní úveru je maximálne zjednodušený a rýchly, čo umožňuje bankovej inštitúcii optimalizovať svoje náklady na vybavovanie a spracovanie úverov a tiež zväčšiť počet poskytnutých úverov. Je to veľmi výhodne pre obe strany: pre finančnú inštitúciu a žiadateľov o úver.


Použitie samoobslužných terminálov v spojení so špecializovaným softvérom umožňuje nie len automatizovať proces poskytnutia úveru, ale aj získavať informácie o stave úveru a jeho splácaní. Toto alternatívne riešenie spĺňa všetky zákonné požiadavky.


Komplexné riešenie na poskytovanie úverov a pôžičiek sa skladá zo špecializovaného softvéru, samoobslužného terminálu s dotykovou obrazovkou, dávkovačom bankoviek, zásobníkom bankoviek, terminál PINP-Pad (čítačkou pamäťových kariet), dávkovačom kariet, tlačiarňou na vytláčanie dokumentov, skenerom na skenovanie dokladov totožnosti, webovou kamerou, tlačiarňou účteniek, čítačkou kariet. Podľa vlastnej potreby si vždy môžete zvoliť rozšírenú konfiguráciu terminálu a nastavenie doplnkových funkcii.


Automatizovaný systém pre poskytovanie úverov a pôžičiek používa moderné metódy na zaistenie bezpečnosti, medzi ktoré patria:

 • Kontrola mobilného telefónneho čísla dlžníka s pomocou sms správy;
 • Použitie zmluvných tlačív s elektronickými značkami;
 • Webová kamera pre zaznamenávanie všetkých úkonov klienta;
 • Kontrola pravosti predkladaných dokladov totožnosti (občiansky preukaz) pomocou skenera v UF a IČ pásmach;
 • Identifikácia a preverovanie (verifikácia) zákazníka na diaľku odborným úverovým špecialistom;
 • Získanie biometrickej databázy žiadateľov o úver (voliteľné);
 • Nastavenie fotoaparátu (kamery) pre fotenie žiadateľa o úver v plnej výške (voliteľné).

 

Medzi výhody tohto systému poskytovania úverov patria:

 • Zníženie nákladov veriteľa spojených s vybavovaním úverov a pôžičiek;
 • Zvýšenie počtu poskytnutých úverov vďaka umiestneniu úverových automatov v oblasti hromadného výskytu záujemcov a servisné služby vo formáte 24 x 7;
 • Kombinácia troch funkcií v jednom terminále: vybavovanie, poskytnutie, splatenie úveru;
 • Jednoduchá schéma práce.

 

Zaujala Vás naša úverová ponuka? Naši manažéri Vám radi poskytnú všetky potrebné informácie.

Volajte !