Softvér pre úverové terminály

 • Poskytovanie úverova pôžičiek

   

  Na základe trendov bankového trhu sme vyvinuli nové riešenie, ktoré umožňuje poskytovanie úverov a pôžičiek na diaľku pomocou samoobslužného terminálu. Zvláštnosťou tejto ponuky – je uskutočnenie maximálneho počtu transakcií na diaľku, bez účasti zamestnancov bankovej inštitúcie vo vybavovaní a poskytovaní úverov. Teraz nemusíte čakať v dlhých radoch a zhromažďovať veľa potrebných dokumentov, úver alebo kreditnú kartu je možné získať pomocou nášho terminálu.

   

  Postup pri poskytovaní úveru je maximálne zjednodušený a rýchly, čo umožňuje bankovej inštitúcii optimalizovať svoje náklady na vybavovanie a spracovanie úverov a tiež zväčšiť počet poskytnutých úverov. To je značná výhoda pre obe strany: pre finančnú inštitúciu a žiadateľov o úver.

   

  Použitie samoobslužných terminálov v spojení so špecializovaným softvérom umožňuje nie len automatizovať proces poskytnutia úveru, ale aj získavať informácie o stave úveru a jeho splácaní. Toto alternatívne riešenie spĺňa všetky zákonné požiadavky.

   

  Naša ponuka 

   

  Toto komplexné riešenie na poskytnutie úverov a pôžičiek sa skladá zo špecializovaného softvéru a samoobslužného terminálu s dotykovou obrazovkou, dávkovačom bankoviek, zásobníkom bankoviek, PIN-Pad (zariadenie na čítanie údajov z kreditnej karty), čítačkou pamäťových kariet, dávkovačom kariet, tlačiarňou na vytláčanie dokumentov, skenerom na skenovanie dokladov totožnosti, webovou kamerou, tlačiarňou účteniek, čítačkou kariet. Podľa vlastnej potreby si vždy môžete zvoliť rozšírenú konfiguráciu terminálu a nastavenie doplnkových funkcii.

   

  Automatizovaný systém pre poskytovanie úverov a pôžičiek používa moderné metódy na zaistenie bezpečnosti, medzi ktoré patria:

  1. Kontrola mobilného telefónneho čísla dlžníka s pomocou sms správy;

  2. Použitie zmluvných tlačív s elektronickými značkami;

  3. Webová kamera pre zaznamenávanie všetkých úkonov vykonaných klientom;

  4. Kontrola pravosti predkladaných dokladov totožnosti (občiansky preukaz) pomocou skenera v UF a IČ pásmach;

  5. Identifikácia a preverovanie (verifikácia) zákazníka na diaľku sa vykonáva odborným úverovým špecialistom;

  6. Získanie biometrickej databázy žiadateľov o úver (voliteľné);

  7. Nastavenie fotoaparátu (kamery) na fotenie žiadateľa o úver v plnej výške (voliteľné).

   

  Medzi výhody tohto systému poskytovania úverov patria:

  1. Znižovanie nákladov veriteľa spojených s vybavovaním úverov a pôžičiek;
  2. Zvyšovanie počtu poskytnutých úverov vďaka umiestneniu úverových automatov v oblasti hromadného výskytu záujemcov a servisné služby vo formáte 24x7;
  3. Kombinácia troch funkcií v jednom terminále: vybavovanie, poskytnutie, splatenie úveru;
  4. Jednoduchá schéma práce;
  5. Dodržanie požiadaviek FZ (Federálneho zákona) č. 151 „O mikro-finančnej činnosti a finančných inštitúciach“.